Tak na co se společně podíváme?

Individuální služby

Ergonomie | nastavení pracovního místa a prostředí

Dám do souladu vaše tělo a pracovní prostor.


Konzultace |  Stravování

Společně najdeme vhodnou cestu a já vás doprovodím k cíli.

Masáže

lymfatické
rekondiční
rehabilitační

Kineziotaping

Tejpováním  se dá řešit akutní i dlouhodobý problém. 

Tréninkový program na míru

Dáme dohromady vaše potřeby, vhodné cvičení a časové možnosti.

Firmy

Workshopy


Kurzy


Nastavení pracovního místa a prostředí